Lomakkeet ja esitteet

Lomakkeet

Käräjäoikeudesta saa lomakkeita muun muassa seuraavia asioita varten:

Hakemusasiat


Paijat_Hameen_karajaoikeus_Avioerohakemuspohja.pdf (pdf, 0.08 Mt)


Esitteitä

Sähköisesti saatavilla olevat lomakkeet ja esitteet

Oikeuslaitoksen lomakesivuilla (oikeus.fi) on muun muassa saatavilla lähestymiskielto- ja velkajärjestelylomakkeita sekä muutoksenhakuun liittyvä tyytymättömyyden ilmoituslomake.

Lisäksi sivuilta on saatavilla esitteitä seuraavista aiheista:

- Avioliittolaki

- Edunvalvojan tehtävä

- Edunvalvontavaltuutus

- Holhoustoimen palvelut

- Huoltoriidan sovittelu tuomioistuimessa

- Jos joudut rikoksen uhriksi

- Kansainvälinen lapsikaappaus

- Käräjäoikeuden lautamies

- Lapsi rikoksen uhrina

- Lähestymiskielto

- Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa

- Oikeusapu

- Oikeuslaitos

- Oikeusohjeita 450 vuoden takaa

- Perheasiainsovittelu

- Riidan sovittelu tuomioistuimessa

- Rikosjutun käsittely käräjäoikeudessa

- Todistajana oikeudenkäynnissä

- Brochures in Other Languages

- Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista

 
Julkaistu 25.5.2020