Koronaviruksesta aiheutuu Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

Julkaistu 16.3.2020

Koronaviruksesta aiheutuu Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus voi joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Jo sovitut istuntokäsittelyt

Mikäli olet sairauden vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteyden asian käsittelijään saa aina myös kutsusta ja tuomioistuimen palvelusivulta löytyvän sähköpostiosoitteen kautta.

Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Lisätietoa istuntokäsittelystä antavat myös kutsussa mainitut yhteyshenkilöt. Lisätietoja voi kysyä myös kutsusta ja viraston palvelusivuilta löytyvän tuomioistuimen sähköpostiosoitteen kautta.

Muu asiointi tuomioistuimessa

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi käräjäoikeus on tehnyt väliaikaisia muutoksia käräjäoikeuden asiakaspalveluun. Mahdollisuuksien mukaan tulisi asioinnissa ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.