Summaaristen riita-asioiden käsittely päättyy Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 1.9.2019

Julkaistu 18.6.2019

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ei käsitellä summaarisia riita-asioita, vaan ne tulee panna jatkossa vireille Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Päijät-Hämeen käräjäoikeus kuitenkin käsittelee vireillä olevat asiat loppuun.


Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee

- tietyn määräistä saamista,

- hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka

- häätöä.


Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.


Lisätietoa keskittämisestä ja samaan aikaan voimaan tulevasta sähköisen asioinnin pakollisuudesta oikeusministeriön tiedotteessa 17.6.2019 Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019


Lisätietoja summaaristen asioiden käsittelystä Kymenlaakson käräjäoikeudessa:

Käräjätuomari Heli Leinonen

kymenlaakso.ko@oikeus.fi

Kauppalankatu 43 A, 45100 Kouvola

Puh. 0295645811