Käräjätuomarin T13 virka Pirkanmaan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
29.03.2018
Virasto:
Pirkanmaan käräjäoikeus

Pirkanmaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2019 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T13 virka.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Pirkanmaan käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Pirkanmaan käräjäoikeuteen osoitteella Kelloportinkatu 5 A (PL 134), 33101 Tampere viimeistään 29.3.2018 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteella pirkanmaa.ko(at)oikeus.fi.

Tampereella, 5.3.2018

Antero Nuotto

Laamanni

 
Julkaistu 5.3.2018