Haastemiehet

HAASTEMIESTEN YLEISPÄIVYSTYS (Puh. 029 56 47500)

Haastemies on tavattavissa Tampereen oikeustalon 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä, josta tiedoksiannettavia asiakirjoja voi noutaa.


Tiedoksiantotavat

Tuomioistuin huolehtii siitä, että asianosaiset ja todistajat saavat istuntokutsut ja muut tiedoksiannot asianmukaisesti riittävän ajoissa.

Tiedoksianto tapahtuu ensisijaisesti postitse. Kirje voi saapua joko saantitodistuksella postiin tai suoraan kotiin, jolloin kuoressa oleva vastaanottotodistus on palautettava käräjäoikeuteen.

Monissa tapauksissa tiedoksianto voidaan tehdä myös puhelimitse.

Jos on todennäköistä, ettei tiedoksianto onnistu postitse tai puhelimitse, käräjäoikeuden haastemies toimittaa tiedoksiannon asianosaiselle.


Haastemiesten toimenkuva

Haastemiehet toimittavat käräjäoikeuden haastetiedoksiantojen lisäksi viranomaisten, yksityishenkilöiden ja yhteisöjen toimeksiantoina todisteellisia tiedoksiantoja.

Haastemiehet toimivat myös käräjäpäivystäjinä ja järjestyksen valvojina oikeuden istunnoissa.


 
Julkaistu 18.3.2020