Koronaviruksesta aiheutuu käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Pirkanmaan käräjäoikeus voi joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.


Jo sovitut istuntokäsittelyt:

Mikäli olet sairauden vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. Asian käsittelijän yhteystiedot ovat kutsussa. Käräjäoikeuden asiakaspalvelun numero on 029 56 47449 ja sähköpostiosoite pirkanmaa.ko(a)oikeus.fi

Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.


Muu asiointi tuomioistuimessa:

Tuomioistuimen asiakaspalvelu toimii normaalisti. Mahdollisuuksien mukaan tulisi asioinnissa ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia.


Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa:

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.

 
Julkaistu 19.3.2020