Tuomioistuinharjoittelu

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on 12 käräjänotaaria. Käräjänotaarien harjoittelujaksot alkavat aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, poislukien heinäkuu.

Käräjänotaarien harjoittelupaikoista ilmoitetaan www.valtiolle.fi -sivustolla.


1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html.. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.


Lisätietoja antaa hallintojohtaja Markku Ratilainen, puh. 029 56 47601.

 
Julkaistu 7.4.2020