Käräjätuomarin T11 viransijaisuus Pohjanmaan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
30.06.2017
Virasto:
Pohjanmaan käräjäoikeus

Täten julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T11 viransijaisuus ajalle 1.9.2017 – 31.12.2018. Sijaisuus liittyy siihen, että samalle ajalle on käräjätuomari (T13) määrätty hoitamaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaa. Viranhakijalta edellytetään erinomaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakemukset on jätettävä Pohjanmaan käräjäoikeudelle viimeistään torstaina 30.6.2017, ennen virka-ajan päättymistä.

 
Julkaistu 19.6.2017