MAAOIKEUSINSINÖÖRIN T12 MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Viimeinen hakupäivä:
18.12.2019
Virasto:
Pohjanmaan käräjäoikeus

Pohjanmaan käräjäoikeuden Vaasan toimipaikassa julistetaan uudelleen haettavaksi määräaikainen maaoikeusinsinöörin T12 virkasuhde ajalle 1.1. – 31.12.2020. Tehtävään kuuluu myös toimia Oulun käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörinä erikseen sovitulla tavalla. Tästä tehtävästä maksetaan erillinen lisä.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvun 5 §:ssä. Kielikelpoisuusvaatimuksena virkoihin on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen vastaava taito. Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan virantäytössä huomioon.

Hakemukset toimitetaan valtion työnhakusivustolle, www.valtiolle.fi (ID: 25-844-2019 25-844-2019) viimeistään keskiviikkona 18.12.2019 klo. 16.15. Hakemukset voi myös toimittaa Pohjanmaan käräjäoikeuden kansliaan, osoite Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa, sähköposti: pohjanmaa.ko@oikeus.fi

Pohjanmaan käräjäoikeudessa 29.11.2019

Johtava laamanni Daniel Allén

 
Julkaistu 29.11.2019