Pohjanmaan käräjäoikeudessa määräaikaisen laamannin D19 virkasuhde ajalle 1.8.-31.10.2019.

Viimeinen hakupäivä:
13.05.2019
Virasto:
Pohjanmaan käräjäoikeus

Virkaan liittyvistä yleisistä kelpoisuusvaatimuksista sekä kielitaitovaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016), jonka mukaan virkasuhteeseen nimitettävältä vaaditaan myös johtamistaitoa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 13.5.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, huhtikuun 26 päivänä 2019

Kansliapäällikkö Antti Oinas

puh. 029 5641 645

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

sähköposti: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 26.4.2019