ETT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE SOM JORDRÄTTSINGENJÖR T12 FÖR VISS TID VID ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTT

Sista ansökningsdag:
18.12.2019
Ämbetsverk:
Österbottens tingsrätt

Vid Österbottens tingsrätt lediganslås på nytt att sökas ett tjänsteförhållande som jordrättsingenjör T12 för tiden 1.1. – 31.12.2020. Tjänsten är placerad i tingsrättens verksamhetsställe i Vasa. Till uppgiften hör också att fungera som jordrättsingenjör vid Uleåborgs tingsrätt på ett skilt överenskommet sätt. För denna uppgift betalas ett skilt tillägg.

Angående tjänstens behörighetskrav stadgas i 10 kapitlet § 5 i domstolslagen. Språkkraven till tjänsten är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga motsvarande kunskaper i svenska. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Vi önskar att ansökan görs på statens webbplats för lediga tjänster, www.valtiolle.fi. (ID: 25-844-2019) senast onsdagen 18.12.2019 före tjänstetidens utgång kl. 16.15. Ansökan kan också lämnas till Österbottens tingsrätts kansli, adress Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa, e-post: pohjanmaa.ko@oikeus.fi

Vid Österbottens tingsrätt 29.11.2019

Ledande lagman Daniel Allén

 
Publicerad 29.11.2019