Vid Österbottens tingsrätt ett tjänstförhållande som lagman D19 för tiden 1.8-31.10.2019.

Sista ansökningsdag:
13.05.2019
Ämbetsverk:
Österbottens tingsrätt

Om tjänstens allmänna behörighetsvillkor samt om behörighetsvillkoren angående kunskaper i inhemska språk bestäms i domstolslagen (673/2016), enligt vilken den utnämnda även bör ha ledarförmåga.

Till Högsta domstolen riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 13.5.2019 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 26 april 2019

Kanslichef Antti Oinas

tel. 029 5641 645

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

e-post: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 26.4.2019