Käräjätuomarin T 13 virka Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
13.04.2017
Virasto:
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.5.2017 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 13 virka.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Joensuussa. Käräjäoikeudella on istuntopaikka myös Nurmeksessa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle osoitetut hakemukset on toimitettava Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle viimeistään 13.4.2017 ennen virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden osoite on Kauppakatu 20, PL 60, 80101 Joensuu ja sähköpostiosoite on pohjois-karjala.hallinto.ko@oikeus.fi.

Tiedustelut laamanni Tuija Turpeinen, puhelin 029 56 48325.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 13.3.2017

Laamanni Tuija Turpeinen

 
Julkaistu 13.3.2017