Kiinteistöasiat

1.1.2010 lukien Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiirin kiinteistöasiat, lainhuudatus, kiinnitys ja erityisoikeuden kirjaaminen käsitellään Pohjois-Karjalan Maanmittaustoimiston Joensuun ja Nurmeksen toimipisteissä.

 
Julkaistu 20.2.2014