Käräjätuomarin T13 määräaikainen virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
13.11.2020
Virasto:
Pohjois-Savon käräjäoikeus

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin määräaikainen T13 virkasuhde. Määräaikaisuus perustuu Korkeimman oikeuden toistaiseksi, enintään kuitenkin 31.12.2024 saakka tekemään virkanimitykseen ja sen johdosta myönnettyyn virkavapauteen. Määräaikainen virkasuhde alkaa 1.1.2021 ja kestää niin kauan kuin virka on em. päätösten johdosta vailla vakinaista hoitajaa, enintään kuitenkin 31.12.2024 saakka. Määräaikaisen tuomarin nimittää Korkein oikeus laamannin esityksestä.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kanslia Kuopiossa. Käräjäoikeusuudistuksen seurauksena Iisalmen ja Varkauden kansliat lakkasivat 1.1.2019 lukien, minkä jälkeen ne ovat toimineet siirtymäkauden aikaisina toimipaikkoina. Hallitus on syksyllä 2020 päättänyt, että käräjäoikeuteen jää pysyvät istuntopaikat Iisalmeen ja Varkauteen.

Haettavaksi julistetun määräaikaisen virkasuhteen sijoituspaikka on Kuopion kanslia.

Sijoituspaikasta riippumatta käräjäoikeuden tuomarit hoitavat vireille tulleita juttuja ja istuvat käräjiä kaikissa toimi- tai istuntopaikoissa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään perjantaina 13.11.2020 ennen virka-ajan päättymistä kirjallisesti tai sähköpostilla (pohjois-savo.ko@oikeus.fi). Pohjois-Savon käräjäoikeuden osoite on Suokatu 44, PL 44, 70101 Kuopio.

Kuopiossa 13.10.2020

Juha Nieminen
Laamanni


Lisätiedot: laamanni Juha Nieminen, puh. 029 5648 511

 
Julkaistu 15.10.2020