Käräjätuomarin T11 virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
30.08.2018
Virasto:
Pohjois-Savon käräjäoikeus

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.7.2018 avoimeksi tullut käräjätuomarin T11 virka.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kansliat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Käräjäoikeusuudistuksen seurauksena Iisalmen ja Varkauden kansliat lakkaavat 1.1.2019 lukien, mutta jatkavat toimintaansa toimitilajärjestelyihin liittyvän siirtymäajan väliaikaisina istuntopaikkoina siihen saakka, kunnes niiden henkilökunta ja toiminnot voidaan siirtää Kuopion kansliaan.

Haettavaksi julistetun käräjätuomarin T11 viran sijoituspaikka on toistaiseksi Iisalmen kanslia/istuntopaikka, mutta se siirretään Kuopion kansliaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Iisalmen väliaikaisen istuntopaikan muutkin toiminnot siirretään Kuopioon. Sijoituspaikasta riippumatta käräjäoikeuden tuomarit hoitavat kaikilla kansliapaikkakunnilla vireille tulleita juttuja ja istuvat käräjiä kaikissa kanslioissa/istuntopaikoissa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään 30.8.2018 ennen virka-ajan päättymistä kirjallisesti tai sähköpostilla (pohjois-savo.ko@oikeus.fi). Pohjois-Savon käräjäoikeuden osoite on Suokatu 44, PL 44, 70101 Kuopio.

Kuopiossa 30.7.2018

Juha Nieminen
Laamanni

Lisätiedot: laamanni Juha Nieminen, puh. 029 5648 511 tai käräjätuomari Heikki Pulkka, puh. 029 5648 723

 
Julkaistu 30.7.2018