Käräjätuomarin T 13 virka Pohjois-Savon käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
07.12.2017
Virasto:
Pohjois-Savon käräjäoikeus

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T 13 virka 1.2.2018 lukien. Viran sijoituspaikka on Iisalmen kanslia.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kansliat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Pohjois-Savon käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään 7.12.2017 ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Käräjäoikeuden osoite on Suokatu 44, PL 44, 70101 Kuopio (pohjois-savo.ko@oikeus.fi).

Kuopiossa, Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 8.11.2017

Laamanni Hannu Lindgren

Tiedustelut: laamanni Hannu Lindgren, puh. 029 56 48511 tai käräjätuomari, osastonjohtaja Hannu Laitinen (30.11.2017 saakka), puh. 029 56 48722

 
Julkaistu 13.11.2017