Käräjätuomarin (T13) virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
02.03.2018
Virasto:
Pohjois-Savon käräjäoikeus

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T13 virka 1.7.2018 lukien. Viran sijoituspaikka on Kuopion kanslia.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kansliat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään 2.3.2018 ennen virka-ajan päättymistä kirjallisesti tai sähköpostilla (pohjois-savo.ko@oikeus.fi). Pohjois-Savon käräjäoikeuden osoite on Suokatu 44, PL 44, 70101 Kuopio.

Kuopiossa 2.2.2018


Mikko Rautsi
Käräjätuomari, laamannin sijainen


Lisätiedot: käräjätuomari, laamannin sijainen Mikko Rautsi, puh. 02956 48522

 
Julkaistu 2.2.2018