Maaoikeusasiat

Maaoikeus on maaoikeusasioita käsittelevä käräjäoikeuden osasto. Maaoikeus käsittelee kiinteistötoimituksista (muun muassa kiinteistönmuodostamislain, yksityistielain, lunastuslain sekä maantie- ja ratalakien mukaisista toimituksista) sekä kuntien tielautakuntien toimituksista tehtyjä valituksia ja kanteluita. Maaoikeus on siten muutoksenhakutuomioistuin, jossa tutkitaan ja ratkaistaan toimituksissa tehtyjä päätöksiä koskevat muutosvaatimukset. Maaoikeuden päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta. Tyypillisimpiä maaoikeudessa käsiteltäviä asioita ovat yksityisteihin, rajoihin, jakoihin ja erilaisiin korvauskysymyksiin liittyvät asiat.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiri maaoikeusasioissa käsittää Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueet. Kaikki tällä alueella tehtyjä toimituksia koskevat muutoksenhakemukset on 1.1.2014 alkaen toimitettava kussakin toimituksessa annetun valitusosoituksen määräyksiä noudattaen maaoikeutena toimivaan Pohjois-Savon käräjäoikeuteen . Muutoksenhakemuksia ei siis enää toimiteta Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistoon. Toimituksessa annettu valitusosoitus on aina liitettävä muutoksenhakemukseen.

Maaoikeuden vastuutuomari, käräjätuomari Petri Sahi, puhelin 02956 48601.
Maaoikeusinsinööri Jouko Sillanpää, puhelin 02956 48567.
Käräjäsihteeri Merja Vainikainen, puhelin 02956 48570.

 
Julkaistu 19.9.2014