Haastemiestiedoksiannot Pohjois-Savon käräjäoikeudessa poikkeustilan aikana

Tiedote 19.5.2020

Pohjois-Savon käräjäoikeuden haastemiehet ovat ryhtyneet antamaan henkilökohtaisia haastemiestiedoksiantoja. Tiedoksiannot toteutetaan noudattaen tarpeellista varovaisuutta ja erityisesti huomioon ottaen riskiryhmien turvallisuus.

Tiedote 31.3.2020

Tauti- ja talousperusteinen poikkeustila on astunut voimaan valmiustilan käyttöönottoa koskevan asetuksen voimaantulon jälkeen. Pohjois-Savon käräjäoikeus noudattaa Tuomioistuinviraston antamaa toimintaohjetta poikkeustilan aikana.

Tämän mukaisesti haasteita tai muita tiedoksi annettavia asiakirjoja ei anneta henkilökohtaisesti tiedoksi tavalla, jossa haastemies ja haastettava ovat lähikontaktissa paitsi pakkokeino- ja turvaamistoimi- ym. laissa säädetyissä kiireellisissä asioissa, vangittua vastaajaa koskevissa asioissa sekä esimerkiksi asioissa, joissa on vanhentumisvaara.

Riskiryhmien haastaminen keskeytetään kokonaan kuitenkin edellä mainittuun viitaten tapauskohtaisesti harkiten. Hoitolaitoksiin ei mennä.

Haastaminen toteutetaan tarvittaessa sekä asiakkaan että haastemiehen turvallisuudesta erityisesti huolehtien.

Sähköiset tiedoksiannot, postitiedoksiannot vastaanottotodistuksin ja puhelintiedoksiannot jatkuvat normaalisti.

Jos pyytämänne henkilökohtainen haastemiestiedoksianto ei täytä edellä mainitun kiireellisen tiedoksiannon edellytyksiä, sitä ei poikkeustilan aikana toteuteta.