Koronaviruksesta aiheutuu Pohjois-Savon käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

Julkaistu 17.3.2020

Käräjäoikeuden toiminta on yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja sen on huolehdittava ihmisten ja yhteisöjen oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös käräjäoikeuden on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.Käräjäoikeuden toiminta on yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja sen on huolehdittava ihmisten ja yhteisöjen oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös käräjäoikeuden on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Käräjäoikeus voi joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Käräjäoikeus viestii toiminnastaan omilla palvelusivuillaan ja suorilla yhteydenotoilla vireillä olevien asioiden asianosaisiin.

Jo sovitut istuntokäsittelyt

Mikäli olet sairauden, karanteenin tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteyden asian käsittelijään saa aina myös kutsusta ja käräjäoikeuden palvelusivulta löytyvän sähköpostiosoitteen kautta.

Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Lisätietoa istuntokäsittelystä antavat myös kutsussa mainitut yhteyshenkilöt. Lisätietoja voi kysyä myös kutsusta ja käräjäoikeuden palvelusivuilta löytyvän käräjäoikeuden sähköpostiosoitteen kautta.

Muu asiointi käräjäoikeudessa

Mahdollisuuksien mukaan tulisi asioinnissa ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia.

Tartunnalta suojautuminen käräjäoikeudessa

Käräjäoikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Käräjäoikeuden omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Käräjäoikeudessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.