Valmiustilan voimaantulo vaikuttaa Pohjois-Savon käräjäoikeuden toimintaan

Suomen hallituksen koronavirusepidemian vuoksi päättämän valmiustilan voimaantulo merkitsee Pohjois-Savon käräjäoikeuden kannalta seuraavaa:

Pääsääntöisesti kaikki kiireettömät istunnot 19.3.-30.4.2020 väliseltä ajalta peruutetaan. Peruutetusta istunnosta ilmoitetaan asiamiehelle tai henkilökohtaisesti asianosaiselle, jos hänellä ei ole asiamiestä. Asiamies ilmoittaa nimeämilleen todistajille ja muille kuultaville. Kutsut istuntoihin ja muut asianosaisille annetut kehotukset ovat voimassa, kunnes ne on nimenomaisesti peruutettu.

Käräjäoikeudessa toimitetaan valmiustilan aikana päivystysluonteiset ja muutoin kiireelliset tai tarpeelliset istunnot. Käräjäoikeus priorisoi hoidettavat asiat ja huolehtii tarvittaessa poikkeuksellisista istuntojärjestelyistä.

Varkauden ja Iisalmen toimipaikkojen asiakaspalvelu suljetaan. Kuopion kanslian asiakaspalvelu on avoinna, mutta asiakkaita pyydetään asioimaan käräjäoikeudessa puhelimitse tai sähköpostin välityksin.

Käräjäoikeuden henkilökunta siirtyy päivystysvalmiutta ja erinäisiä muita tehtäviä lukuun ottamatta etätyöhön.

Käräjäoikeuden haastemiehet antavat henkilökohtaisia haastemiestiedoksiantoja vain välttämättömissä ja kiireellisissä tapauksissa.


Tiedote 19.5.2020:

Pohjois-Savon käräjäoikeus on ryhtynyt palauttamaan toimintoja takaisin kohti normaaliaikojen tasoa, mutta samalla tavoin kuin ennen poikkeusoloja tuomioistuimet eivät vielä voi toimia.

Toukokuusta alkaen käräjäoikeuden haastemiehet ryhtyvät jälleen antamaan henkilökohtaisia haastemiestiedoksiantoja. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa ryhdytään myös toimittamaan istuntoja muissakin kuin aivan kiireellisimmiksi arvioiduissa asioissa. Niin tiedoksiannot kuin istunnotkin toteutetaan tarpeellista varovaisuutta noudattaen ja tarvittaessa suojavarusteisiin turvautuen.

Kaikessa toiminnassa käräjäoikeus huolehtii parhaalla mahdollisella tavalla niin asiakkaiden kuin henkilökunnan terveyden turvaamisesta.

Käräjäoikeuteen saapuville annetaan ohjeet käräjäoikeudessa toimimisesta. Asiakkaalle toimitetusta kutsusta ilmenee yhteystieto, josta voi kysyä lisätietoja.