Koronavirusepidemian huomiointi toiminnassamme

Julkaistu 4.6.2020  Päivitetty 12.6.2020

Pohjois-Savon käräjäoikeus on varautunut koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin rajoittamalla toimintaansa. Epidemiatilanteen vakauduttua käräjäoikeus lisää istuntojen määrää ja muutoinkin toimintaansa. Käräjäoikeus ja sen työntekijät noudattavat terveysviranomaisten ohjeistusta. Käräjäoikeus huolehtii toimintansa järjestämisestä siten, että asiointi on turvallista.

Käräjäoikeus lisää istuntojen määrää 1.6.2020 alkaen

Pääkäsittelyjä ja muita suullisia istuntoja järjestetään 1.6.2020 alkaen myös muissa kuin kiireellisissä asioissa seuraavasti:

• jo sovitut istunnot järjestetään aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti tai sitä tapauskohtaisesti muokaten
• uusia istuntoja sovitaan asioiden kiireellisyysjärjestys huomioon ottaen
• toiminnassa suositaan edelleen etäyhteyksien käyttöä
• istuntoon osallistuvien määrää rajoitetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että osa on läsnä etäyhteyksien välityksellä
• istuntojen alkamisajankohtia porrastetaan odotustilojen ruuhkautumisen välttämiseksi
• odotustiloissa ja istuntosaleissa huolehditaan riittävistä suojaetäisyyksistä
• tarvittaessa oikeudenkäyntiin osallistuvia jaetaan useampaan saliin
• riskiryhmiin kuuluvien osalta sovitaan erityisjärjestelyistä

Vaikka istuntojen määrää nyt lisätään, käräjäoikeudessa varaudutaan myös siihen, että tilanteen muuttuminen voi johtaa jatkossa uudelleen istuntojen peruuttamisiin ja muihin rajoitustoimenpiteisiin.

Haastemiesten tiedoksiantotoiminta palautuu

Haastemiehet toimittavat tiedoksiantoja kaikissa asiaryhmissä asioiden kiireellisyyden huomioon ottaen hyödyntäen ensisijaisesti edelleen puhelin- ja postitiedoksiantoa. Haastemiestiedoksiantoa käytettäessä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huolehditaan riittävistä suojaetäisyyksistä. Tarvittavia suojaustoimenpiteitä noudatetaan erityisesti laitoshoidossa olevien ja vanhustenhuollon piiriin kuuluvien sekä muiden riskiryhmiin kuuluvien kohdalla.

Muu asiointi käräjäoikeudessa

Kuopion kansliassa ja Iisalmen toimipaikassa asiakaspalvelu toimii normaalisti. Varkauden toimipaikan henkilökohtainen asiakaspalvelu on rajoitettu vain alakerran haastemiesten työpisteeseen haastemiehen ollessa paikalla. Mahdollisuuksien mukaan kaikessa asioinnissa tulee käyttää ensisijaisesti puhelinta, sähköpostia ja postia.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Käräjäoikeus pyytää, että oikeudenkäyntiin osallistuvat viipyvät oikeuden tiloissa vain niin kauan kuin on välttämätöntä istuntoasian tai muun asioinnin hoitamiseksi. Sairaana tai altistuneena ei ole syytä saapua tuomioistuimen tiloihin. Huolehdithan myös hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Käräjäoikeuden WC-tiloissa on käsienpesupisteet ja käräjäoikeudessa saatavilla käsidesiä ja kertakäyttöhanskoja sekä pyynnöstä kertakäyttöisiä hengityssuojaimia. Muista myös säilyttää asianmukainen suojaetäisyys muihin asiakkaisiin ja käräjäoikeuden henkilöstöön. Käräjäoikeuden asiakastiloja siivotaan tehostetusti. Käräjäoikeus antaa istuntoon saapuville lisäohjeita käräjäoikeudessa asioinnista.