Tiedotteet

Pohjois-Savon käräjäoikeuden Varkauden toimipaikan henkilökohtainen asiakaspalvelu suljetaan 1.7.-2.8.2019 väliseksi ajaksi.

Asiakaspalvelun sulkemisella ei ole vaikutusta istuntoihin, virka-apuvideointeihin eikä haastemiespalveluihin.


KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON MUUTOKSET 1.1.2019


Käräjäoikeuksien 1.1.2019 voimaan tulevassa rakenneuudistuksessa käräjäoikeuksien

määrä vähenee nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 20 käräjäoikeuteen.

Samassa yhteydessä toteutetaan joitain käräjäoikeuksien toiminnan järjestämiseen

ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä muutoksia. Vuodenvaihteen jälkeen

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa ei enää käsitellä uusia ryhmäkanneasioita eikä

sotilasoikeudenkäyntiasioita. Toisaalta Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiri

laajenee käsittämään aikaisemmin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiirissään

käsittelemät yrityssaneerausasiat.


Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrä vähenee rakenneuudistuksen myötä ja

erillisiä kanslioita lakkautetaan. Pohjois-Savon käräjäoikeuden varsinainen kanslia

sijaitsee 1.1.2019 jälkeen Kuopiossa. Iisalmen ja Varkauden kansliat sen sijaan

lakkaavat 1.1.2019 alkaen. Ne kuitenkin jatkavat toistaiseksi toimintaansa väliaikaisina

siirtymäkauden istuntopaikkoina, kunnes Kuopion Oikeus- ja poliisitalon

peruskorjaus toteutuu. Iisalmen ja Varkauden toimipaikat jatkavat toimintaansa

pääosin entisellään. Niissä järjestetään käräjäoikeuden istuntoja ja niissä on tuomareiden,

käräjäsihteereiden, käräjänotaareiden ja haastemiesten työtiloja. Ainoa

välitön muutos uudistuksesta on se, että Iisalmen ja Varkauden toimipaikkojen

asiakaspalvelupisteet ovat avoinna 1.1.2019 jälkeen henkilökohtaista asiointia

varten maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00 välisen ajan. Puhelimitse ja

sähköpostitse Iisalmen ja Varkauden toimipaikat palvelevat koko virka-ajan klo

8.00 – 16.15 arkipäivisin. Uudistus ei myöskään vaikuta siihen, miten haastemiehet

ovat tavoitettavissa tiedoksiantoasioissa.


Tämän hetkinen arvio on, että siirtymäkauden aikaiset toimitilajärjestelyt saadaan

eri puolilla maata ja myös Pohjois-Savossa päätökseen vuoden 2022 loppuun

mennessä.

 
Julkaistu 27.6.2019