Toimintakertomus 2018

POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS
TOIMINTAKERTOMUS 2018


Organisaatio ja henkilöstö

Pohjois-Savon käräjäoikeudella oli kansliat Kuopion lisäksi vielä Iisalmessa ja Varkaudessa. Näissä kaikissa käsiteltiin rikos-, riita- ja hakemusasioita. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä. Käräjäoikeutta johtaa laamanni, jonka tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Kanslioissa oli yhteensä 4 lainkäyttöosastoa, joiden toimintaa johti osaston johtaja. Lainkäyttöosastojen lisäksi käräjäoikeudessa on yhteinen hallintoyksikkö, joka tukee käräjäoikeuden lainkäyttöosastojen toimintaa ja vastaa käräjäoikeuden sisäisestä henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viraston yleishallinnosta. Henkilöstön erikoistumista käräjäoikeudessa oli toteutettu siten, että eri asiaryhmillä oli vastuutuomarit ja tuomarit erikoistuivat joihinkin asiaryhmiin. Erikoitumisasioita olivat esimerkiksi lapsiasiat ja edunvalvonta-asiat sekä huumausainerikosasiat, talousrikosasiat ja lapsiin kohdistuvat ja muut seksuaalirikosasiat.

Virkoja käräjäoikeudessa vuonna 2018 oli 87 kappaletta. Tuomareiden virkoja oli 21, haastemiesten virkoja 12 ja kansliahenkilökunnan sekä käräjänotaareiden (6+½+½) virkoja 54. Lisäksi käräjäoikeudessa on työskennellyt harjoittelijoita. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä vaihtelee vuosittain riippuen muun muassa henkilöstön eläköitymisestä ja pidemmistä sairauspoissaoloista.

Talous ja tuloksellisuus

Käräjäoikeus käy vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön kanssa. Tulosneuvotteluissa sovitaan seuraavan vuoden toimintamenoista, henkilöstömääristä ja tulostavoitteista sekä tarkastellaan kuluvan vuoden tilannetta. Vuonna 2018 käräjäoikeuden budjetista suurin osa kohdistui palkkamenoihin. Palkkamenoihin kuuluvat henkilökunnan palkkojen lisäksi lautamiehille maksetut palkkiot ja korvaukset. Toinen merkittävä kuluerä ovat toimitilavuokrat. Loppuosa toimintamenoista koostuu muun muassa tarvikehankinnoista, siivouspalveluiden käytöstä ja työterveyskustannuksista.

Käräjäoikeuden tulostavoitteisiin pääsemistä tukevat esimerkiksi johtamiskäytäntöjen ja yhteisten työmenetelmien kehittäminen, ICT:n hyödyntäminen, sovittelumenettelyn aktiivinen tarjoaminen laajoissa riita-asioissa ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen, joihin kaikkiin kiinnitetään käräjäoikeudessa huomiota vuosittain.

Asiamäärät vuonna 2018

Saapuneet

Ratkaistut

Vireillä 31.12.2017

Rikosasiat

2517

2009

797

Muut rikosoikeudelliset asiat

205

235

17

Pakkokeinoasiat

347

293

107

Laajat riita-asiat

295

295

279

Turvaamistoimet

6

8

2

Summaariset asiat

19 150

20 237

3110

Muut hakemusasiat

1098

1106

213

Velkajärjestelyasiat

205

179

124

Konkurssiasiat

121

117

67

Yhteensä

25 271

26 137

5273

Lisäksi käräjäoikeuteen saapui vuonna 2018 34 maaoikeusasiaa, 713 avioerohakemusta, 89 ulosottoasiaa ja 39 yrityssaneerausasiaa. Näitä ratkaistiin vuodessa pääpiirteittäin yhtä paljon kuin niitä saapui. Huomattavimmat muutokset edellisvuoteen olivat rikosasioiden yli 10 % kasvu ja maaoikeusasioiden lähes 30 % väheneminen.

 
Julkaistu 15.7.2019