Toimintakertomus 2019

POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS
TOIMINTAKERTOMUS 2019


Organisaatio ja henkilöstö

Pohjois-Savon käräjäoikeuden kanslia on Kuopiossa ja lisäksi Iisalmessa ja Varkaudessa toimivat vuonna 2019 siirtymäkauden aikaiset toimipaikat. Näissä kaikissa käsiteltiin rikos-, riita- ja hakemusasioita. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä. Käräjäoikeutta johtaa laamanni, jonka tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. 1.3.2019 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä käräjäoikeudessa on 3 lainkäyttöosastoa, joiden toimintaa johtaa osaston johtaja. Lainkäyttöosastojen lisäksi käräjäoikeudessa on yhteinen hallintoyksikkö, joka tukee käräjäoikeuden lainkäyttöosastojen toimintaa ja vastaa käräjäoikeuden sisäisestä henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viraston yleishallinnosta. Tuomareiden erikoistumista käräjäoikeudessa toteutetaan siten, että eri osastot käsittelevät erilaisia asiaryhmiä, joilla on vastuutuomarit ja joihin tuomarit erikoistuivat.

Virkoja käräjäoikeudessa vuonna 2019 oli 84 kappaletta. Tuomareiden virkoja oli 21 mukaan lukien maaoikeusinsinöörin virka, haastemiesten virkoja 12 ja kansliahenkilökunnan sekä käräjänotaareiden (6+½+½) virkoja 51. Lisäksi käräjäoikeudessa työskenteli 8 kuukauden ajan ylimääräinen käräjätuomari sekä 2 harjoittelijaa. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä vaihtelee vuosittain riippuen muun muassa henkilöstön eläköitymisestä ja pidemmistä sairauspoissaoloista. Vuonna 2019 vaikutti lisäksi summaaristen velkomusasioiden ja niiden käsittelemiseen sitoutuneen henkilökunnan siirtyminen Kymenlaakson käräjäoikeuteen.


Talous ja tuloksellisuus

Käräjäoikeus kävi vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön kanssa. Tulosneuvotteluissa sovitaan seuraavan vuoden toimintamenoista, henkilöstömääristä ja tulostavoitteista sekä tarkastellaan kuluvan vuoden tilannetta. Vuonna 2019 käräjäoikeuden budjetista suurin osa kohdistui palkkamenoihin. Palkkamenoihin kuuluvat henkilökunnan palkkojen lisäksi lautamiehille maksetut palkkiot ja korvaukset. Toinen merkittävä kuluerä ovat toimitilavuokrat. Loppuosa toimintamenoista koostuu muun muassa käräjämatkakustannuksista, tarvikehankinnoista, siivouspalveluiden käytöstä ja työterveyskustannuksista.

Käräjäoikeuden tulostavoitteisiin pääsemistä tukevat johtamiskäytäntöjen ja yhteisten työmenetelmien kehittäminen, ICT:n hyödyntäminen, sovittelumenettelyn aktiivinen tarjoaminen laajoissa riita-asioissa ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen, joihin kaikkiin kiinnitetään käräjäoikeudessa huomiota vuosittain.


Lisäksi käräjäoikeuteen saapui vuonna 2019 36 maaoikeusasiaa, 723 avioerohakemusta, 115 ulosottoasiaa ja 53 yrityssaneerausasiaa. Näitä ratkaistiin vuodessa pääpiirteittäin yhtä paljon kuin niitä saapui. Saapuneiden asioiden merkittävimmät muutokset olivat pakkokeinoasioiden 22 %, yrityssaneerausten 36 %, konkurssiasioiden 11 % ja ulosottoasioiden 29 % kasvu. Käsittelyajoista laajojen riita-asioiden käsittelyajat ovat valtakunnallisessa vertailussa pitkiä. Käräjäoikeus on panostanut viipyneiden L-asioiden käsittelemiseen ja ratkaisemiseen, mikä näkyy tarkasteluajanjaksona ratkaistujen L-asioiden pitkinä käsittelyaikoina.

Käräjäoikeuden toiminnassa merkittävän muutoksen on aiheuttanut 1.3.2019 toteutetun organisaatiouudistuksen lisäksi summaaristen velkomusasioiden siirtyminen 1.9.2019 alkaen Kymenlaakson käräjäoikeuteen.


 
Julkaistu 31.7.2020