Henkilöstö

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kansliat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Käräjäoikeuden johto ja hallinto sijaitsevat Kuopion kansliassa.

Käräjäoikeudessa on vakinaista henkilökuntaa 87 henkilöä. Lainkäyttöhenkilökuntaa on 21 (laamanni, käräjätuomarit ja käräjänotaarit). Kansliahenkilökuntaan kuuluvia on 54 ja haastemiehiä 12. Lisäksi käräjäoikeudessa on määräaikaista henkilöstöä.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden päällikkönä toimii laamanni Juha Nieminen.

 
Julkaistu 29.3.2018