Lapsiasioiden sovittelu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa

Lapsiasioiden sovittelussa voidaan sovitella lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita.

Sovittelun tarkoitus

Sovittelun tarkoitus on saada vanhempien välinen keskusteluyhteys avatuksi ja kiinnittää huomio lapsen tilanteeseen sekä vanhempien yhteistoimintaan. Sovittelussa vanhemmilla on mahdollisuus saada asia sovituksi kokonaan tai ainakin joiltain osin lapsen edun mukaisella kestävällä ratkaisulla, joka toimii lapsen ja vanhempien arjessa ja jonka noudattamiseen vanhemmat voivat sitoutua.

Sovitteluun osallistuvat henkilöt

Sovittelijana toimii Pohjois-Savon käräjäoikeudessa sovittelukoulutuksen käynyt käräjätuomari ja asiantuntija-avustajana toimii psykologi tai lapsi- ja perheasioihin perehtynyt sosiaalityöntekijä. Kummankin vanhemman tulee olla sovitteluistunnossa läsnä. Vanhemmalla on mahdollisuus käyttää lakimiesavustajaa, joskin sovitteluun voi hyvin osallistua myös ilman avustajaa.

Sovittelun kustannukset

Vanhemmat vastaavat itse omista kustannuksistaan. Käräjäoikeus perii sovittelusta käsittelymaksun (260 euroa, jos sovittelu aloitetaan tai 100 euroa, jos sovittelua ei aloiteta). Käyttäessään avustajaa vanhemmat vastaavat vain oman avustajansa kustannuksista. Sovitteluun voi saada julkista oikeusapua, jos sen edellytykset täyttyvät.

Sovitteluun pääseminen

Sovittelu on mahdollista, mikäli molemmat vanhemmat sitä haluavat. Toinen vanhempi tai vanhemmat yhdessä voivat vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella pyytää asian käsittelemistä sovittelussa. Sovitteluhakemuskaavake löytyy myös alla olevasta linkistä ja käräjäoikeuden nettisivuilta. Mikäli asia on jo käräjäoikeuden käsittelyssä, sovittelupyyntö voi olla vapaamuotoisempi.

Sovinto

Sovinnon löydyttyä, käräjäoikeus vahvistaa sen vanhempia sitovaksi.

Jos sovintoa ei synny, käräjäoikeudessa vireillä ollut asia palautuu oikeudenkäyntiin. Mikäli asia ei ole ollut vireillä, vanhemmat voivat halutessaan saattaa sen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Koska sovittelu on luottamuksellista ja sovittelijalla sekä asiantuntija-avustajalla on salassapitovelvollisuus, eivät he osallistu asian jatkokäsittelyyn.

Lisätietoa

Huoltoriidan sovittelu tuomioistuimessa

Hakemus-lomake_IISALMI.pdf (pdf, 0.02 Mt) Hakemus-lomake_KUOPIO.pdf (pdf, 0.02 Mt) Hakemus-lomake_VARKAUS.pdf (pdf, 0.02 Mt)

 
Julkaistu 16.12.2019