Maaoikeusasiat

Maaoikeus on maaoikeusasioita käsittelevä käräjäoikeuden kokoonpano. Maaoikeus käsittelee kiinteistötoimituksista (muun muassa kiinteistönmuodostamislain, yksityistielain, lunastuslain sekä maantie- ja ratalakien mukaisista toimituksista) sekä eräistä viranomaispäätöksistä tehtäviä valituksia ja kanteluita. Maaoikeus on siten muutoksenhakutuomioistuin, jossa tutkitaan ja ratkaistaan tehtyjä päätöksiä koskevat muutosvaatimukset. Tyypillisimpiä maaoikeudessa käsiteltäviä asioita ovat yksityisteihin, rajoihin, jakoihin ja erilaisiin korvauskysymyksiin liittyvät asiat. Menettely maaoikeudessa muistuttaa käräjäoikeuden riita-asiain menettelyä. Maaoikeuden päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiri maaoikeusasioissa käsittää Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueet. Tällä alueella tehtyjä toimituksia ja annettuja päätöksiä koskevat muutoksenhakemukset on toimitettava valitusosoituksen määräyksiä noudattaen maaoikeutena toimivaan Pohjois-Savon käräjäoikeuteen . Päätöstä koskeva valitusosoitus on aina liitettävä muutoksenhakemukseen.

Maaoikeuden vastuutuomari, käräjätuomari Petri Sahi, puhelin 02956 48601.
Maaoikeusinsinööri Jouko Sillanpää, puhelin 02956 48567.
Käräjäsihteeri Merja Vainikainen, puhelin 02956 48570.

 
Julkaistu 20.6.2019