Riita-asioiden sovittelu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa

Pohjois-Savon käräjäoikeus edistää tuomioistuinsovittelujen lisäämistä riita-asioissa. Tuomioistuinsovittelua on tarkoitus tarjota riidan osapuolille vaihtoehtoiseksi riidan ratkaisukeinoksi kaikissa riita-asioissa, joissa asia soveltuu soviteltavaksi.

Oikeudenkäynti ei ole useinkaan paras keino ratkoa riitoja. Kevyempi ja halvempi tapa on pyytää käräjäoikeudelta riidan sovittelua. Sovittelijana toimii sovittelukoulutuksen käynyt käräjäoikeuden tuomari. Hän neuvottelee osapuolten kanssa ja auttaa heitä löytämään sopuratkaisun.

Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoisesta ja siitä on hyvät kokemukset. Usein löytyy ratkaisu, johon molemmat osapuolet voivat sitoutua.

Sovitteluhakemuksessa voidaan esittää tiettyä tuomaria sovittelijaksi, mutta se ei ole välttämätöntä.

Lisätietoa

Esite tuomioistuinsovittelusta (pdf, 2.6 Mt)

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

 
Julkaistu 17.1.2018