Asiakaspalvelu

Viraston aukioloaika on klo 8.00 - 16.15.

 • Asiakirjojen lunastus
 • Asiakirjojen vastaanotto
 • Asiakirjojen tilaukset
 • Kansliatuomiot
 • Tyytymättömyyden ilmoitukset
 • Rikesakkovalitukset

Asiakirjoja voi toimittaa myös postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Asiointi oikeuslaitoksen virastoissa.

Satakunnan käräjäoikeudesta voi tilata jäljennöksiä sen asiakirjoista.

Käräjäoikeudessa käsiteltäviä asioita

Riita- ja rikosasiat

Summaariset asiat eli riidattomat velkomus- ja häätöasiat.

Hakemusasiat

 • Holhousasiat
 • Perheasiat
 • Perintöasiat
 • Velkajärjestelyasiat
 • Asiakirjan kuolettaminen
 • Konkurssiasiat
 • Ulosottovalitusasiat
 • Yrityssaneerausasiat
 • Muut hakemusasiat

Lomakkeet löytyvät tämän sivun oikealta puolelta lomakkeet otsikon alta.

Kiinteistöasiat

Kiinteistöasioiden käsittely on siirretty 1.1.2010 maanmittauslaitoksen hoidettaviksi.

 
Julkaistu 3.3.2014