Asiakaspalvelu

Viraston aukioloaika on klo 8.00 - 16.15.

 • Asiakirjojen lunastus
 • Asiakirjojen vastaanotto
 • Asiakirjojen tilaukset
 • Kansliatuomiot
 • Tyytymättömyyden ilmoitukset
 • Rikesakkovalitukset

Asiakirjoja voi toimittaa myös postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Asiointi oikeuslaitoksen virastoissa.

Satakunnan käräjäoikeudesta voi tilata jäljennöksiä sen asiakirjoista.

Käräjäoikeudessa käsiteltäviä asioita

Riita- ja rikosasiat

Hakemusasiat

 • Holhousasiat
 • Perheasiat
 • Perintöasiat
 • Velkajärjestelyasiat
 • Asiakirjan kuolettaminen
 • Konkurssiasiat
 • Muut hakemusasiat

Lomakkeet löytyvät tämän sivun oikealta puolelta lomakkeet otsikon alta.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen ulosottovalitukset ja yrityssaneeraukset käsitellään 1.1.2019 alkaen Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Kiinteistöasiat

Kiinteistöasioiden käsittely on siirretty 1.1.2010 maanmittauslaitoksen hoidettaviksi.

 
Julkaistu 2.9.2019