Käräjätuomarin T11 virka Satakunnan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
12.02.2020
Virasto:
Satakunnan käräjäoikeus

Satakunnan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2020 avoimeksi tullut käräjätuomarin T11 virka.


Kelpoisuusvaatimukset säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Käräjätuomarin tehtävänä on käsitellä kaikkia Satakunnan käräjäoikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä. Hakijalta odotetaan tuomioistuinkokemusta ja tuomioistuinlaitoksen tuntemusta. Kokemus sähköisestä työskentelystä luetaan hakijan eduksi.

Satakunnan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Porissa. Raumalla on myös istuntopaikka.

Satakunnan käräjäoikeudelle osoitettu hakemus tulee jättää sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmään, kirjallisesti käräjäoikeuden postiosoitteeseen tai sähköpostilla käräjäoikeuden sähköpostiosoitteeseen viimeistään 12.2.2020 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemuksessa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero 25-23-2020.

Satakunnan käräjäoikeuden postiosoite on Tullipuominkatu 5, 28100 Pori ja sähköpostiosoite on satakunta.ko@oikeus.fi

Virkasuhteeseen valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tiedustelut laamanni Jorma Väyrynen puh. 029 56 46701

Satakunnan käräjäoikeudessa 9.1.2020

 
Julkaistu 9.1.2020