Käräjätuomari T11

Viimeinen hakupäivä:
28.12.2018
Virasto:
Satakunnan käräjäoikeus

Julistetaan haettavaksi:

Satakunnan käräjäoikeudessa 1.1.2019 avoimeksi tuleva käräjätuomarin (T11) virkasuhde.

Viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty tuomioistuinlaissa (25.8.2016/673).

Satakunnan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Porissa. Käräjäoikeudella on lisäksi istuntopaikka Raumalla.

Satakunnan käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään 28.12.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Satakunnan käräjäoikeudessa, marraskuun 27. päivänä 2018

Laamanni Jorma Väyrynen

Osoite:

Satakunnan käräjäoikeus

Tullipuominkatu 5, PL 154

28101 Pori

Puhelin: 02956 46711

Faksi: 02956 46712

Sähköposti: satakunta.ko(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Tiedustelut: Satakunnan käräjäoikeus/laamanni Jorma Väyrynen, p. 029 5646 701 tai 050 5511 713.

 
Julkaistu 27.11.2018