Käräjätuomari T13

Viimeinen hakupäivä:
30.01.2018
Virasto:
Satakunnan käräjäoikeus

Satakunnan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2018 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 13 virka. Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa. Satakunnan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Porissa. Käräjäoikeudella on lisäksi istuntopaikka Raumalla.

Satakunnan käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Satakunnan käräjäoikeuteen viimeistään 30.1.2018 ennen virka-ajan päättymistä kello 16:15.

Satakunnan käräjäoikeuden postiosoite on Tullipuominkatu 5, PL 154, 28101 Pori. Sähköposti: satakunta.ko@oikeus.fi.

Tiedustelut: Satakunnan käräjäoikeus / laamanni Jorma Väyrynen p. 029 5646 701

Satakunnan käräjäoikeudessa 18.12.2017

Laamanni Jorma Väyrynen

 
Julkaistu 19.12.2017