Määräaikainen käräjätuomarin T11 virkasuhde Satakunnan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
29.11.2019
Virasto:
Satakunnan käräjäoikeus

Satakunnan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen käräjätuomarin T11 virkasuhde ajalle 1.1.2020-30.6.2020.

Kelpoisuusvaatimukset säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Käräjätuomarin tehtävänä on käsitellä kaikkia Satakunnan käräjäoikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä. Hakijalta odotetaan tuomioistuinkokemusta ja tuomioistuinlaitoksen tuntemusta. Kokemus sähköisestä työskentelystä luetaan hakijan eduksi.

Satakunnan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Porissa. Raumalla on myös istuntopaikka.

Satakunnan käräjäoikeudelle osoitettu hakemus tulee jättää kirjallisesti käräjäoikeuden postiosoitteeseen tai sähköpostilla käräjäoikeuden sähköpostiosoitteeseen viimeistään 29.11.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Satakunnan käräjäoikeuden postiosoite on Tullipuominkatu 5, 28100 Pori ja sähköpostiosoite on satakunta.ko@oikeus.fi

Virkasuhteeseen valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Tiedustelut laamanni Jorma Väyrynen puh. 029 56 46701

Satakunnan käräjäoikeudessa 29.10.2019

 
Julkaistu 29.10.2019