Haastemiehet

Asiakaspalvelu

Haastemiestiedoksiannot poikkeustilan aikana

Tauti- ja talousperusteinen poikkeustila on astunut voimaan valmiustilan käyttöönottoa koskevan asetuksen voimaantulon jälkeen. Satakunnan käräjäoikeus noudattaa Tuomioistuinviraston antamaa toimintaohjetta poikkeustilan aikana.

Tämän mukaisesti haasteita tai muita tiedoksi annettavia asiakirjoja ei anneta henkilökohtaisesti tiedoksi tavalla, jossa haastemies ja haastettava ovat lähikontaktissa paitsi pakkokeino- ja turvaamistoimi- ym. laissa säädetyissä kiireellisissä asioissa, vangittua vastaajaa koskevissa asioissa sekä esimerkiksi asioissa, joissa on vanhentumisvaara.

Riskiryhmien haastaminen keskeytetään kokonaan kuitenkin edellä mainittuun viitaten tapauskohtaisesti harkiten. Hoitolaitoksiin ei mennä.

Haastaminen toteutetaan tarvittaessa sekä asiakkaan että haastemiehen turvallisuudesta erityisesti huolehtien.

Sähköiset tiedoksiannot, postitiedoksiannot vastaanottotodistuksin ja puhelintiedoksiannot jatkuvat normaalisti.

Jos pyytämänne henkilökohtainen haastemiestiedoksianto ei täytä edellä mainitun kiireellisen tiedoksiannon edellytyksiä, sitä ei poikkeustilan aikana toteuteta.


Porin kanslia

- ma-to klo 8.30 - 12.00 ja 13.00 - 16.15

- pe klo 8.30 - 12.00

puhelin 02956 46745
telekopio 02956 46712

Rauman istuntopaikka

- ma, ke ja to klo 9.00 - 12.00 ja lisäksi keskiviikkoisin klo 13.00 - 16.00

puhelin 02956 46745

telekopio 02956 46712 
Julkaistu 1.4.2020