Henkilökunta

Satakunnan käräjäoikeudessa on laamanni, 15 käräjätuomaria, 4 käräjänotaaria, 36 kansliahenkilökuntaan kuuluvaa ja 10 haastemiestä.

 
Julkaistu 9.9.2016