Rauman kanslian toiminta päättyy 31.12.2015

Julkaistu 30.11.2015  Päivitetty 14.1.2016

Käräjäoikeuden kansliatoiminnot keskitetään 1.1.2016 lukien Porin oikeustalolle.

Rauman virastotalolle jää edelleen käräjäoikeuden istuntopaikka.

Kaikissa istuntokutsuissa mainitaan, pidetäänkö istunto Porissa vaiko Raumalla.

Käräjäoikeuden yhteystiedot 1.1.2016 lukien

Satakunnan käräjäoikeus

Tullipuominkatu 5

PL 154

28101 PORI

Puh. 02956 46711

Fax. 02956 46712

email. satakunta.ko(at)oikeus,fi, jossa (at) tulee sähköpostia lähetettäessä korvata @-merkillä