Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019 lukien

Julkaistu 28.8.2019

Käsittely keskitetään ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Riidattomien velkomusasioiden ja muiden ns. summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen.

Tämä tarkoittaa sitä, että summaaristen asioiden käsittely Satakunnan käräjäoikeudessa lakkaa ja Satakunnan käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen summaariset riita-asiat käsitellään 1.9.2019 lukien Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Ennen 1.9.2019 Satakunnan käräjäoikeuteen saapuneet summaariset asiat käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa. Näissä asioissa yhteyttä tulee ottaa edelleen Satakunnan käräjäoikeuteen.

Sähköinen asiointi on säädetty 1.9.2019 alkaen pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimivalle yksityishenkilölle, joka voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuteen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Näin voi menetellä poikkeuksellisesti myös silloin, kun haastehakemusta ei voida laatia sähköisessä asiointipalvelussa tai Santra-järjestelmässä. Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Pirkanmaan käräjäoikeuden yhteystiedot:

https://oikeus.fi/karajaoikeudet/pirkanmaankarajaoikeus/fi/

Oikeusministeriön tiedote 17.6.2019

https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/summaaristenriita-asioidenkasittelymuuttuu1.9.2019.html