AVOIMIA KÄRÄJÄTUOMARIN T13 (1 KPL) JA T11 (3 KPL) VIRKOJA 1.1.2019 ALOITTAVASSA ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Viimeinen hakupäivä:
09.11.2018
Virasto:
Vantaan käräjäoikeus


Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet sekä osa Hyvinkään käräjäoikeudesta yhdistyvät 1.1.2019 lukien uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa. Siirtymäkauden ajan käräjäoikeudella on toimipaikka myös Järvenpäässä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T 13 virka ja kolme käräjätuomarin T 11 virkaa. Virat täytetään aikaisintaan 1.1.2019 lukien. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus toimii vuonna 2019 neljässä toimipaikassa eli Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Porvoossa ja Vantaalla. Laamanni päättää, mihin toimipaikkoihin virkoihin valitut alkuun sijoitetaan, neuvoteltuaan tästä asiasta ensin virkaan valittujen kanssa.

Tuomarin kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Vantaan käräjäoikeuteen viimeistään perjantaina 9.11.2018 ennen virka-ajan päättymistä. Vantaan käräjäoikeuden osoite on Kielotie 21, 01300 Vantaa. Sähköposti: vantaa.ko@oikeus.fi

Tiedustelut nykyisen Vantaan ja tulevan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanni Timo Heikkinen puh. 029 5645 321

Vantaan käräjäoikeus 1.10.2018.


Laamanni Timo Heikkinen
 
Julkaistu 2.10.2018