LEDIGA TINGSDOMARTJÄNSTER T13 (1 ST.) OCH T11 (3 ST) VID ÖSTRA NYLANDS TINGSRÄTT SOM

Viimeinen hakupäivä:
09.11.2018
Virasto:
Vantaan käräjäoikeus

Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter samt en del av Hyvinge tingsrätt sammanslås till den nya Östra Nylands tingsrätt från 1.1.2019. Tingsrätten har kanslier i Vanda och i Hyvinge samt en sammanträdesplats i Borgå. Under övergångsperioden tingsrätten har en verksamhetsställen också i Träskända. Lagman bestämmer till vilken verksamhetsställen de utvalda ska placeras efter utvalda har konsulterats.

Vid Östra Nylands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T 13 och tre tingsdomartjänster T11. Tjänsterna tillsättas tidigast från 1.1.2019.

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10 kap. I domstolslagen.

Till Vanda tingsrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas tingsrättens kansli senast fredagen

9.11.2018 före tjänstetidens utgång. Vanda tingsrätts postadress är Konvaljvägen 21, 01300 Vanda och e-post vantaa.ko@oikeus.fi.

Förfrågningar nuvarande lagman av Vanda tingsrätt och kommande lagman av Östra Nylands tingsrätt Timo Heikkinen tel. 029 5645 321.

Vanda tingsrätt 1.10.2018.

Lagman Timo Heikkinen

 
Julkaistu 2.10.2018