TINGSDOMARTJÄNST T 13 VID VANDA TINGSRÄTT

Viimeinen hakupäivä:
01.06.2018
Virasto:
Vantaan käräjäoikeus

Vid Vanda tingsrätt lediganslås tingsdomartjänst T 13 från 1.12.2018. Tjänsten kommer att överföras till nya Östra Nylands tingsrätt 1.1.2019.

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10 kap. I domstolslagen.

Till Vanda tingsrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas tingsrättens kansli senast fredagen

1.6.2018 före tjänstetidens utgång.

Vanda tingsrätts postadress är Konvaljvägen 21, 01300 Vanda och e-post vantaa.ko@oikeus.fi.

Förfrågningar lagman Timo Heikkinen tel. 029 5645 321.

Vanda tingsrätt 25.4.2018.

Lagman Timo Heikkinen

 
Julkaistu 25.4.2018