Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 1.7.2019 avoimeksi tuleva ja 1.9.2019 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 13 virka sekä kaksi 1.1.2019 avoimeksi tulevaa käräjätuomarin T 11 virkaa

Viimeinen hakupäivä:
31.01.2019
Virasto:
Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.7.2019 avoimeksi tuleva ja 1.9.2019 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 13 virka sekä kaksi 1.1.2019 avoimeksi tulevaa käräjätuomarin T 11 virkaa.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Turussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan viimeistään torstaina 31.1.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden postiosoite on Sairashuoneenkatu 2-4, PL 376, 20101 Turku ja sähköpostiosoite varsinais-suomi.ko@oikeus.fi.

Tiedustelut: laamanni Martti Juntikka, puhelin 02956 46211

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 21.12.2018

Ma. laamanni Tapio Katajamäki

 
Julkaistu 21.12.2018