Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käräjätuomarin T 11 virka

Viimeinen hakupäivä:
10.11.2017
Virasto:

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.11.2017 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 11 virka.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Turussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi-mitettava käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään 10.11.2017 ennen virka-ajan päättymistä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden postiosoite on Sairashuoneenkatu 2 – 4, PL 376, 20101 Turku ja sähköpostiosoite varsinais-suomi.ko@oikeus.fi.

Tiedustelut: laamanni Martti Juntikka, puhelin 02956 46211


Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 12.10.2017

Laamanni Martti Juntikka

 
Julkaistu 12.10.2017