Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T 13 från och med 1.3.2020

Sista ansökningsdag:
10.01.2020
Ämbetsverk:
Egentliga Finlands tingsrätt

Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T 13 från och med 1.3.2020.

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10. kap. domstolslagen.

Egentliga Finlands tingsrätts kansli ligger i Åbo.

Skriftliga ansökningar tillställs tingsrättens kansli senast fredagen 10.1.2020 före tjänstetidens utgång. Tingsrättens postadress är Lasarettsgatan 2-4, PB 376, 20101 Åbo och e-post varsinais-suomi.ko(at)oikeus.fi.

Förfrågningar: lagman Martti Juntikka, tel. 02956 46211.

Egentliga Finlands tingsrätt, 3.12.2019

Lagman Martti Juntikka

 
Publicerad 3.12.2019