Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T 13 från och med 1.7.2019, en tingsdomartjänst T 13 från och med 1.9.2019 och två tingsdomartjänster T 11 från och med 1.1.2019

Sista ansökningsdag:
31.01.2019
Ämbetsverk:
Egentliga Finlands tingsrätt

Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T 13 från och med 1.7.2019, en tingsdomartjänst T 13 från och med 1.9.2019 och två tingsdomartjänster T 11 från och med 1.1.2019.

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10. kap. domstolslagen.

Egentliga Finlands tingsrätts kansli ligger i Åbo.

Till Egentliga Finlands tingsrätt riktade skriftliga ansökningar tillställs tingsrättens kansli senast torsdagen 31.1.2019 före tjänstetidens utgång. Tingsrättens postadress är Lasarettsgatan 2-4, PB 376, 20101 Åbo och e-post varsinais-suomi.ko(at)oikeus.fi.

Förfrågningar: lagman Martti Juntikka, tel. 02956 46211

Egentliga Finlands tingsrätt, 21.12.2018

Tf. lagman Tapio Katajamäki

 
Publicerad 21.12.2018