Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T11 i tjänsteförhållande för viss tid 1.9.-31.12.2020

Sista ansökningsdag:
24.07.2020
Ämbetsverk:
Egentliga Finlands tingsrätt

Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T11 i tjänsteförhållande för viss tid 1.9.-31.12.2020.

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10. kap. domstolslagen.

Egentliga Finlands tingsrätts kansli ligger i Åbo.

Skriftliga ansökningar tillställs tingsrättens registratorskontor senast 24.7.2020 före tjänstetidens utgång. Tingsrättens postadress är Lasarettsgatan 2-4, PB 376, 20101 Åbo och e-post varsinais-suomi.ko.hallinto@oikeus.fi.

Förfrågningar: lagman Martti Juntikka, tel. 02956 46211

Egentliga Finlands tingsrätt den 22.6.2020

Lagman Martti Juntikka

 
Publicerad 22.6.2020