Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en jordrättsingenjörstjänst T 12 i tjänsteförhållande för viss tid 1.6.-31.12.2018

Sista ansökningsdag:
26.02.2018
Ämbetsverk:
Egentliga Finlands tingsrätt

Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en jordrättsingenjörstjänst T 12 i tjänsteförhållande för viss tid 1.6.-31.12.2018.

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10. kap. domstolslagen.

Egentliga Finlands tingsrätts kansli ligger i Åbo. Jorddomstolens domkrets omfattar landskapen Åland, Satakunta och Egentliga Finland förutom Salo och Somero kommuner.

Till Egentliga Finlands tingsrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas tingsrättens registratorskontor senast 26.2.2018 före tjänstetidens utgång.

Egentliga Finlands tingsrätts postadress är Lasarettsgatan 2-4, PB 376, 20101 Åbo och e-post varsinais-suomi.ko@oikeus.fi

Förfrågningar: lagman Martti Juntikka, tel. 02956 46211

Egentliga Finlands tingsrätt, 25.1.2018

Lagman Martti Juntikka

 
Publicerad 31.1.2018