Nyheter

På grund av poststrejken kommer brevpostgången att stanna eller åtminstone bli betydligt långsammare. Situationen kan också fortgå någon tid efter strejken. Att sända handlingarna till tingsrätten är normalt på avsändarens ansvar. Tingsrätten rekommenderar att man använder e-post (varsinais-suomi.ko@oikeus.fi) för att uträtta av ärenden skriftligt i tingsrätten. Under strejken försöker tingsrätten företrädesvis kontakta sina kunder med e-post för att undvika orimliga förseningar. Tingsrättens andra kontaktuppgifter framgår nedan.

Mediedomare.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Publicerad 11.11.2019
Tillbaka till början |