Asiakaspalvelukanslia

Turku

Puhelin 029 56 46288

Faksi 029 56 46255


Asiakaspalvelukanslian toiminta:

  • Asiakaspalvelukanslian henkilökunta opastaa käräjäoikeuden toimintatavoista. Asianajopalveluja tarjoavat oikeusaputoimistot, asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot.
  • Asiakaspalvelukansliassa vastaanotetaan haastehakemuksia, hakemuksia ja muita asiakirjoja.
  • Kansliatuomiot ovat nähtävillä ja luettavissa palvelutiskillä. Henkilökunta myös kopioi päätöksiä ja muita asiakirjoja maksua vastaan. Maksu tapahtuu laskutuksen kautta (pienin mahdollinen lasku 8 euroa). Perittävistä maksuista saa tietoa oikeuslaitoksen sivuilta.
  • Käräjäoikeudessa käytettäviä lomakkeita on noudettavissa Asiakaspalvelukansliasta. Lomakkeita voi tulostaa myös oikeuslaitoksen sivuilta (tarvitsee Adobe Acrobat Reader-ohjelman).
  • Muutosta Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätökseen haetaan Turun hovioikeudelta . Muutoksenhakuun liittyvät tyytymättömyydenilmoitukset sekä valitukset jätetään, faksataan tai lähetetään käräjäoikeuden asiakaspalvelukansliaan. Muutoksenhausta on kerrottu tarkemmin oikeuslaitoksen sivuilla.
  • Ilmoitustaululla on nähtävillä kuulutukset (julkiset haasteet velkojille, asiakirjan kuolettamiset, kuolleeksi julistamiset sekä Virallisessa lehdessä julkaistut riita- ja hakemusasioiden haasteilmoitukset). Käräjäoikeudet merkitsevät kuulutusrekisteriin muun muassa julkista haastetta, konkurssivalvontaa ja yrityssaneerauksen aloittamista koskevat kuulutukset.

Esitutkintapöytäkirjat ovat saatavilla poliisilta. Tarkempia tietoja poliisin toiminnasta Lounais-Suomen poliisilaitoksen sivuilla.

Omavaraisuustodistukset ovat tilattavissa oikeusrekisterikeskuksesta.

Lisätietoa saatavilla oikeuslaitoksen sivuilta: Asiointi oikeuslaitoksen virastoissa, Käräjäoikeudet, Riita-asiat, Rikosasiat, Lähestymiskielto, Hakemusasiat ja Asiahakemisto

 
Julkaistu 24.8.2017