Mediatuomarit

Mediatuomarin tehtävänä on oman toimen ohella tukea mediaa tarjoamalla toimittajille taustatietoa oikeusjärjestelmästä, tuomioistuinten toiminnasta ja oikeuskäytännöistä sekä tuoda tuomioistuinten työn näkökulmaa esiin mediassa.

Mediatuomarit esiintyvät mediassa itsenäisinä asiantuntijoina. He eivät ota kantaa tuomioiden oikeellisuuteen tai kommentoi omia asioitaan. Yksittäisen käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa vireillä olevan asian tiedottamisesta vastaa oikeudenkäynnin puheenjohtaja, eivätkä mediavastuutuomarit kommentoi yksittäisiä asioita.

Mediatuomareita toimii Helsingin, Varsinais-Suomen, Oulun, Kainuun ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksissa sekä Helsingin ja Rovaniemen hovioikeuksissa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa mediatuomareina toimivat

- käräjätuomari Marjukka Hassel, 02956 46251

- käräjätuomari Mika Herhi, 02956 46522

- käräjätuomari Hanna Liippo, 02956 46344

- käräjätuomari Katja Mäki, 02956 46237

 
Julkaistu 27.1.2020